Oferta

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii jest prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo zamówień publicznych, prawo rodzinne, prawo pracy.

Kancelaria doradza przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw, opracowuje i opiniuje umowy i dokumenty z zakresu obrotu gospodarczego związane z bieżącą działalnością podmiotów, przygotowuje pisma procesowe i wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz  prowadzi postępowania egzekucyjne.

Prowadzi obsługę zarządu spółek kapitałowych oraz przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria posiada doświadczenie w procesach związanych z przekształceniami formy prawnej podmiotów prawa, zmianami struktury organizacyjnej w tym przekształceń spółek prawa handlowego oraz procesów łączenia i podziałów Spółek wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów i rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom indywidualnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Copyright © 2011 VIA FIDES - Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn Realizacja: Estymo