Partnerzy

Partnerami w Kancelarii Radców Prawnych VIA FIDES Mossakowska Jakubowska spółka partnerska są radcy prawni Joanna Mossakowska i Agnieszka Jakubowska.

 

Joanna Mossakowska

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, reprezentowania interesów pracodawców w sporach przed sądami oraz rozwodów. Pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych i cywilnych w tym rodzinnych przed sądami powszechnymi.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek giełdowych, doradza w zakresie prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw.

Biegle włada językiem angielskim.

 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (1997)
 • odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
 • wpisana na listę radców prawnych w Olsztynie (2001)
 • pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1998-2003)
 • współzałożyciel i partner (2001-2007) w Kancelarii Radców Prawnych FIDES Godlewski JiM Mossakowscy Jakubowska spółka partnerska, która w roku 2004, jako pierwsza w regionie Warmii i Mazur została umieszczona w rankingu najlepszych polskich kancelarii prawniczych przez dziennik Rzeczpospolita;
 • współzałożyciel i partner Kancelarii Radców Prawnych VIA FIDES Mossakowska Jakubowska spółka partnerska (od 2007)

Agnieszka Jakubowska

Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Wykonawców w postępowaniach przetargowych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, doradza w zakresie prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw i jednostek.

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995)
 • odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
 • wpisana na listę radców prawnych w Olsztynie (2001)
 • partner (2003-2007) w Kancelarii Radców Prawnych FIDES Godlewski JiM Mossakowscy Jakubowska spółka partnerska, która w roku 2004, jako pierwsza w regionie Warmii i Mazur została umieszczona w rankingu najlepszych polskich kancelarii prawniczych przez dziennik Rzeczpospolita;
 • współzałożyciel i partner Kancelarii Radców Prawnych VIA FIDES Mossakowska Jakubowska spółka partnerska (od 2007)
Copyright © 2011 VIA FIDES - Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn Realizacja: Estymo